Usługi

Usługi Księgowe

Zapewniamy bezpieczeństwo podatkowe twojej Firmie. Dzięki wysoko wyspecjalizowanym konsultantom, świadczymy usługi księgowe na najwyższym poziomie. Gwarantujemy terminowe rozliczenia podatkowe, indywidualne podejście oraz bieżące wparcie podatkowe.

 • Prowadzimy księgi rachunkowe, ewidencje uproszczone (takie jak Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), ewidencje i rozliczenia do celów podatku VAT, ewidencje środków trwałych i inne ewidencje wymagane przepisami prawa podatkowego w Polsce.
 • Zajmujemy się rozliczaniem podatku dochodowego osób fizycznych (PIT), zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku osób prawnych (CIT) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Sporządzamy roczne i okresowe sprawozdania finansowe oraz zeznania roczne (CIT8, PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 39, PIT 38):
  • Sporządzamy zeznania roczne z dochodów z działalności gospodarczej
  • Sporządzamy zeznania roczne z dochodów z pracy w Polsce i za granicą
  • Sporządzamy zeznania roczne z dochodów kapitałowych
  • Sporządzamy zeznania roczne z dochodów ze zbycia nieruchomości
  • Sporządzamy zeznania roczne z dochodów/przychodów z najmu prywatnego
 • Rozliczamy kompleksowo podatek VAT. Sporządzamy deklaracje i pliki JPK wymagane przepisami prawa oraz raportujemy wymagane dane do organów podatkowych. Rozliczamy wewnątrzwspólnotową dostawę oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, transakcje trójstronne, import oraz eksport towarów i usług.
 • Zajmujemy się rozliczaniem podatku u źródła od transakcji gospodarczych. Dzięki powszechnej mobilności i cyfryzacji w biznesie transakcje międzynarodowe są na wyciągnięcie ręki. Otwarty świat biznesu niesie za sobą ryzyko podatkowe w postaci tzw. „podatku u źródła”. 
 • Ponadto, zajmujemy się także rozliczaniem podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn.
 • Korzystasz z ulg podatkowych? Działasz w branży IT lub szeroko rozumianej branży nowych technologii? A może pracujesz nad innowacyjnym projektem? Pomożemy Ci rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową lub IP BOX
 • Reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym.

Obsługa Kadrowo –  Płacowa

W RAMACH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG

możesz liczyć na pełną obsługę płacową:

 • Naliczanie wynagrodzeń i należności zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa w tym zakresie
 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie ewidencji pracowniczych wymaganych przepisami prawa
 • Przygotowywanie podstawowych umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, aneksów do umów
 • Ustalanie miesięcznych zobowiązań podatkowo – ubezpieczeniowych
 • Pełna reprezentacja firmy przed organami państwowymi w zakresie obsługi płacowo-ubezpieczeniowej oraz czynny udział podczas kontroli z ZUS oraz PIP
 • Bieżące wsparcie i kompleksowe konsultacje w zakresie płac oraz ubezpieczenia społecznego pracowników, a także współpracujących z firmą zleceniobiorców

…a także na pełną obsługę kadrową:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Monitorowanie stanu urlopowego Twoich pracowników
 • Prowadzenie terminarzu badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników
 • Bieżące wsparcie i konsultacje w zakresie kadr pracowników

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest sformalizowanym systemem księgowości m. in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, a także niektórych spółek jawnych, cywilnych czy jednoosobowych działalności gospodarczych przekraczających roczny obrót w wysokości 2 000 000 euro. Jest to wymagający system księgowy, który regulują przepisy Ustawy o Rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

W ramach świadczonych usług:

 • Opracowujemy zakładowy plan kont, dopasowany do specyfiki branży oraz potrzeb informacyjnych Zarządu i Właścicieli
 • Opracowujemy i wdrażamy Politykę Rachunkowości
 • Ewidencjonujemy zdarzenia gospodarcze tj. zakupy, sprzedaż, płatności, rozliczenia
 • Monitorujemy rozrachunki z kontrahentami, pracownikami, organami administracji, ZUS i uzgadniamy salda zobowiązań i należności
 • Sporządzamy i przesyłamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzamy bilanse i rachunki zysków i strat w zależności od potrzeb zarządu
 • Przygotowujemy zestawienia i podsumowania wyników Firmy dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.

Doradztwo Biznesowe

 • Stawiasz z pierwsze kroki w świecie własnego biznesu? Pomożemy Ci wybrać odpowiednią formę prawną prowadzenia działalności, dostosowaną do specyfiki Twojej branży.
 • Prowadzisz już Firmę? Korzystając z naszych usług, możesz liczyć na profesjonalny audyt ksiąg, który pozwoli nam ocenić, czy Twoje rozliczenia podatkowe są zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możemy zapewnić Ci rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej Twojej firmy. Coraz częściej kontrahenci weryfikują sytuację majątkowo-finansową swoich potencjalnych dostawców, przed rozpoczęciem współpracy. Najprostszym narzędziem do analizy sytuacji przedsiębiorstwa jest sprawozdawczość finansowa. Możemy wdrożyć w Twojej Firmie politykę rachunkowości, która będzie dostosowana do profilu i specyfiki Twojej działalności, a to pozwoli Ci stworzyć najlepszy i najbardziej rzetelny obraz Firmy w oczach kontrahentów czy instytucji finansowych.
 • Rachunkowość zarządcza jest świetnym narzędziem wspomagającym zarządzanie i długofalowy rozwój Firmy.
  Sprawna współpraca pomiędzy działem księgowym a zarządem daje nieograniczone możliwości w podejmowaniu decyzji i strategicznym planowaniu rozwoju firmy. Proponujemy indywidualne podejście i ścisłą współpracę w tym zakresie, poprzez tworzenie raportów i dostarczanie danych wspomagających podejmowanie decyzji przez zarząd.

Rejestracja Firmy

Zastanawiasz się nad założeniem własnej Firmy, ale nie wiesz od czego zacząć?

Skontaktuj się z nami!

 • Przeanalizujemy Twoje potrzeby i zaproponujemy najlepszą formę prawną dla Twojego przyszłego biznesu.
 • Przygotujemy dla Ciebie niezbędne dokumenty do zarejestrowania działalności.
 • Pomożemy Ci przejść przez elektroniczny proces rejestracji Firmy zarówno w CEIDG jak i KRS.
 • Pomożemy Ci skompletować niezbędną dokumentację do rejestracji Firmy jako podatnika VAT.
 • Przygotujemy dla Ciebie niezbędne zgłoszenia do ZUS i US.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że proces rejestracji Firmy i formalności z tym związane przysparzają przyszłym przedsiębiorcom wiele  zmartwień i stresu. Wychodząc na przeciw tym problemom oferujemy Ci pełne wsparcie w tym zakresie, abyś Ty mógł zająć się rozwojem swojej Firmy.

Nie trać czasu i skontaktuj się z nami już dziś!

Asysta Księgowa

Zdajemy sobie sprawę jak wiele obowiązków ciąży na przedsiębiorcach w związku z prowadzeniem Firmy. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy także pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjno-biurowych:

 • Przygotowujemy noty korygujące
 • Przygotowujemy ponaglenia/wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe
 • Wyceniamy stany magazynowe
 • Kontaktujemy się z kontrahentami
 • Rozliczamy projekty, dotacje, dofinansowania
 • Przeprowadzamy wewnętrzne audyty finansowe
 • Przeprowadzamy analizy zyskowności projektów
 • Przygotowujemy wnioski kredytowe
 • Przygotowujemy wnioski do dofinansowań, dotacji
 • Przygotowujemy dodatkowe umowy dla pracowników
 • Definiujemy przelewy w systemie bankowym
 • Sporządzamy sprawozdania do GUS
 • Przygotowujemy polecenia delegacji dla pracowników
 • Rozliczamy delegacje pracowników

Usługi księgowe Kraków