Aktualności kadrowo-płacowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK sposobem na emerytury?
Pracownicze Plany Kapitałowe – od 01.01.2021 nowe obowiązki dla firm zatrudniających do 20 osób.
Masz firmę, która zatrudnia do 20 osób? Od 2021 roku czekają Cię nowe obowiązki.

Zmiany w podatkach w 2021 roku już omawialiśmy, tym razem przyszedł czas na nowe obowiązki dla pracodawców.

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe są wdrażane w Polsce od lipca 2019 roku. Największe podmioty mają już to za sobą, w związku z tym nadchodzi czas na ostatni etap wdrożenia. Od 01.01.2021 roku obowiązek wdrożenia PPK mają firmy zatrudniające do 20 osób, więc prawdopodobnie to także Twój obowiązek.

Czy temat PPK Cię dotyczy?

TAK – jeśli zatrudniasz pracowników w oparciu o umowę o pracę lub zleceniobiorców w oparciu o umowę zlecenie, za których odprowadzasz składki społeczne do ZUS.

NIE – jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz w/w osób.

NIE – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i wszyscy pracownicy/zleceniobiorcy złożą Ci oświadczenie o rezygnacji z PPK.

Czy jesteś mikroprzedsiębiorcą?

TAK – jeśli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 10 pracowników

oraz

2) osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

PPK – obowiązki pracodawcy

1. Obowiązek informacyjny

Pracodawco! Przede wszystkim, poinformuj pracowników o programie PPK i korzyściach z niego płynących.

2. Obowiązek wyboru instytucji finansowej, zarządzającej środkami z PPK

Pracodawco! W związku z obowiązkiem wdrożenia PPK wybierz instytucję finansową z listy instytucji finansowych, jednak pamiętaj, że wyboru musisz dokonać w porozumieniu z pracownikami.

3. Obowiązek podpisania umowy o zarządzanie PPK

Pracodawco! Podpisz umowę o zarządzanie z wybraną instytucją. Co istotne, masz na to czas do 23 kwietnia 2021.

4. Obowiązek podpisania umowy o prowadzenie PPK

Pracodawco! Na koniec, podpisz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników, którzy nie zrezygnowali z PPK. W przeciwieństwie do umowy o zarządzanie, masz na to czas do 10 maja 2021.

5. Obowiązek prowadzenia i archiwizowania dokumentacji, komunikacji pomiędzy pracownikiem a instytucją

Pracodawco! Pamięta o dokumentacji i komunikacji pomiędzy pracownikiem a instytucją finansową. Jeśli pracownik zrezygnuje z prowadzenia PPK lub wyrazi chęć prowadzenia PPK musisz o tym poinformować instytucję finansową zarządzającą PPK w Twojej Firmie.

6. Obowiązek naliczania i odprowadzania składek do PPK

Pracodawco! Naliczaj składki i odprowadzaj je do wybranej instytucji finansowej.

Na czym polega oszczędzanie na emeryturę z PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Na system składają się wpłaty od pracownika, pracodawcy i budżetu państwa.